پایان مسابقه این هفته


جوک مورچه

من از حیوانات خانگی فقط مورچه رو   قبول دارم!!☺  چون سرو صدا نمیکنه  نمی شاشه  رسیدگی نمیخواد  آروم خونه رو جارو میکنه   گشنهشونم بشه   یه چیزی از رو فرش بر میداره میخوره  والاااااا😁
msaeedbahari حیوانات ۱۳۹۷-۵-۱
هیچ دیدگاهی ثبت نشده!