پایان مسابقه این هفته


جوک فان

شبا فک کنم تو خواب راه میفتم   میرم میدون بار خالی میکنم.این   حجم از خستگی دم صبح دلیل   دیگه نداره.
Yjafarii دوستانه ۱۳۹۷-۴-۲۳
هیچ دیدگاهی ثبت نشده!