پایان مسابقه این هفته


جوک فان

فکر کنم خدا نیمه گمشدمو رنده   کرده پاشیده همه جا    هر کیو میبینم دلم براش میتپه!!
Yjafarii پسرا ۱۳۹۷-۴-۲۳
هیچ دیدگاهی ثبت نشده!