جوک خنده دار خندونه

خندونه

قسمت جوک های خندونه شامل مجموعه عظیمی از جوک ها در دسته بندی های متنوع می باشد که کاربران می توانند جوک ها و لطیفه های خود را با دیگران به اشتراک گذاشته و با کسب بالاترین لایک برنده جوایز شوند.

خاطرات خنده دار خندونه

خاطرات خندونه

خاطرات خندونه قسمت دیگر خندونه می باشد که شامل خاطرات ارسال شده توسط کاربران می باشد که شامل دسته بندی های مختلف می باشد. خاطرات خندونه نیز شامل جایزه می باشد و به خاطره منتخب جایزه اهداء می شود.